UPCYKLING

Martin Nielaba jest również prekursorem nurtu zwanego dziś upcykling, który zapoczątkował on już pod koniec lat 80., a który oficjalnie został zdefiniowany dopiero pod koniec lat 90. W tym obszarze stworzył własne reguły. Przeniósł swoje malarstwo olejne na stare zużyte przedmioty użytkowe, które przeobraził w dzieła sztuki, zachowując jednocześnie ich pierwotną funkcję. W procesie tym zastosował też swój wynalazek żywicznej powłoki lakierowej i jej aplikacji, pokrywając nią morfologię malunku. 

 

W 1990 roku w Szwajcarii odbyła się pierwsza wystawa prac Nielaby, podczas której pokazał on publiczności zniszczone meble, z których nikt już nie chciał korzystać, a w które on tchnął artystyczną duszę i przywrócił je ponownie do życia, tworząc z nich użytkowe obiekty sztuki. Nielaba stworzył na nich między innymi obrazy będące kopiami dzieł słynnych artystów - jak na przykład Dziewczyna z Peoniami Aleksieja Jawlenskiego. Wystawa cieszyła się dużą popularnością i jej odbiór przez widzów zainspirował Nielabę do wykorzystania jego wynalazku również w innych obszarach.

artykuł w szwajcarskim dzienniku "Der Bund", maj 1990


CYKL ART FORM

Aktualne działania artystyczne Nielaby w ramach cyklu ART FORM to kontynuacja tego rozpoczętego ponad 25 lat temu procesu. Nielaba ponownie tworzy unikatowe obrazy olejne i zamyka je swoją żywiczną powłoką lakierową na różnego rodzaju używanych obiektach, a obecnie również na nowo tworzonych przez siebie formach. Nowym jest jednak aspekt spojrzenia i widzenia przez Nielabę zarówno obiektu jak i samego procesu. Odzwierciedlają one wszystkie jego doświadczenia artystyczne z minionych dekad. Ta projekcja jest całkowicie spójna z głęboką filozofią jego sztuki i sposobem jej ekspozycji. 

 

Jednym z najistotniejszych aspektów jest zapewnienie odbiorcy możliwości doświadczania prac Nielaby na wielu płaszczyznach, pozwalając na dotyk i odbiór w nietypowej przestrzeni, spójnie z definicją obiektu użytkowego. O ile w przypadku wystaw istotna jest krótka i przemijająca interakcja z odbiorcą, to obiekty z cyklu ART FORM mają stać się stałymi elementami prywatnych lub publicznych przestrzeni, gdzie spełnią nie tylko artystyczną, ale też użytkową funkcję. 

 

Cały proces tworzenia takich dzieł sztuki przeprowadzany jest ręcznie i trwa wiele tygodni. Każdy z obiektów to pojedynczy i niepowtarzalny egzemplarz, sygnowany przez Nielabę. Mogą one funkcjonować jako samodzielne elementy kreacji wnętrza, które całkowicie opanują zmysły odbiorcy, a w połączeniach z innymi elementami tworzą kolejne żywe obrazy i konstrukcje, które nadają unikalny charakter każdej przestrzeni.

 

artykuł w szwajcarskim dzienniku "Berner Tagwacht", maj 1990 

          © Martin Nielaba – All rights reserved

  CONTACT:

 

  Warsaw, Poland:

  email: info@artformnielaba.com

  mobile: (+48) 698 864 463